Още преди края на лятото „Енерго-Про“ започва редица дейности за подготовка на съоръженията от електроразпределителната мрежа в Североизточна България за работа при зимни условия, съобщиха от дружеството. Поддържането на мрежата в добро техническо състояние е постоянен процес и изисква регулярни мерки, които специалистите на компанията предприемат целогодишно. 
Преди настъпването на зимата техническите екипи на „Енерго-Про Мрежи“ извършват обслужване, обходи, инспекции и огледи на всички електроразпределителни съоръжения на дружеството - подстанции, възлови станции, трафопостове, кабелни линии и въздушни електропроводи на територията на областите Варна, Шумен, Добрич, Търговище, Силистра, Велико Търново, Габрово, Русе и Разград.
При необходимост специалистите на компанията предприемат спешни ремонти, за да предотвратят възникване на аварии при неблагоприятни атмосферни условия или при традиционно по-високото потребление през зимата. Успоредно с профилактиката и рехабилитацията на съоръженията се подготвя и автомобилният парк на дружеството, който включва над 900 автомобила с висока и с нормална проходимост, багери, автокранове, автовишки и други. Осигуряват се необходимите специализирани инструменти, материали и складови наличности. 
Провеждането на подготвителни дейности гарантира нормалното функциониране на електроразпределителната мрежа през зимата, както и осигуряване на всички условия за навременна реакция на аварийните екипи при усложнена метеорологична обстановка. Целта е да се осигури надеждно електрозахранване на хората, живеещи на територията на Североизточна България.
„Енерго-Про Мрежи“ управлява електроразпределителна мрежа с обща дължина от 42 185 км. Компанията поддържа 27 подстанции, 98 възлови станции, над 11 000 трафопоста, кабелни и въздушни линии средно и ниско напрежение на лицензионна територия от 30 000 кв. км в Североизточна България.