С окончателни едногодишни условни присъди с 3-годишен изпитателен срок се сдоби семейство заради това, че двамата опитали да подлъжат с фалшиви документи банка, за да рефинансира задълженията им.
Коренът на историята е от 20 май 2008 година, когато семейната им фирма изтеглила 100 000 евро заем от Банка ДСК. Целта била да рефинансират задълженията си към банката. Дружеството обаче закъсало и семейството осъзнало, че не може да си изпълни задълженията по договора и да върне отпуснатите пари. Затова съпругата поискала преструктуриране на кредита, като се удължи срокът за разплащане и се въведе по-благоприятен погасителен план. И банката се съгласила. Впоследствие страните подписали договор, според който 20-те заложени машини и съоръжения не можело да бъдат залагани без съгласието на банката. Малката подробност обаче била, че вещите вече били запорирани от НАП. Банката така и не разбрала, а и двамата съпрузи решили да си мълчат. 
Проблемът настъпил, когато банката поискала документ, че заложените в нейна полза вещи нямат други тежести. От удостоверението, което семейството имало от Централния регистър на особените залози, обаче било видно, че част от заложените в полза на банката вещи били вече запорирани в полза на НАП. Затова съпрузите решили, че удостоверението в оригиналния си вид няма да им свърши работа и кредитът им няма да се преструктурира. Неясно кой и кога успял да го преправи така, че да изглежда, че запорираните от данъчните съоръжения са без тежести. За целта няколко страници от официалното удостоверение били подменени. 
Съдът отчете, че съпрузите са искали да се снабдят с благословията на банката, макар реално имуществото им да е било запорирано и да са нямали какво обезпечение да предоставят. От друга страна пък сметна, че действително е имало риск да се стигне до несигурност в кредитната система, но щети за банката не са нанесени, тъй като юрисконсултът на момента се усъмнил в истиността на документа. На място дошъл експерт от Регистъра за особени залози, който заключил, че удостоверението е фалшифицирано и банката сезирала Русенската районна прокуратура.
Въпреки че съпрузите обжалваха условните си присъди и настояха да бъдат оправдани, и последната инстанция бе категорична, че осъждането им е правилно.