За пета поредна година Русенският университет се включва в международното изследване Trendence Graduate Barometer (TGB), което проучва мнението на студенти от над 1000 университета в света за резултатността на тяхното обучение. Тази година 282 студенти от РУ са се включили в допитването.  
92,7% от тях са доволни от придобиваните в РУ професионални умения, 82,9% - от учебната литература, други 82% ценят високо преподавателите си. 80,3% са доволни от техническото оборудване в университета, а 72,7% - от предлаганите стажантски програми.
Младите хора демонстрират високо ниво на самооценка на придобитите в университета качества като надеждност, способност за мобилност, социални компетенции, способност за работа под напрежение и др. 91,6% от анкетираните биха препоръчали РУ на свои приятели и близки, а 42,9% от тях биха продължили образованието си тук в следваща степен.
За 68,4% от студентите приоритет е специализацията, 64,7% искат да тръгнат на работа веднага след дипломирането, а 75,8% се стремят към безсрочно назначение. 26% ще работят в Русенския регион, 30% ще се върнат по родните места, 29,2% заявяват, че ще работят в България, а едва 14,4% гледат към чужбина. 
 Според 59,8% образованието в РУ ги подготвя оптимално за професионална кариера. Интересно е, че за 51% от анкетираните личностната реализация е по-важна от парите. В същото време 51,1% от анкетираните студенти в РУ възнамеряват да започнат собствен бизнес.