Единственият в България Музей на транспорта да бъде учреден като национално културно средище, като се създаде сдружение с нестопанска цел, което да е регистрирано в обществена полза и като културна организация. Това решиха на работна среща в областна администрация вчера областният управител Стефко Бурджиев, ръководители и експерти от общината, БДЖ, Регионалният исторически музей и Русенският университет. 
По същество и характер на дейността си музеят не е национален, въпреки че носи това наименование. Той всъщност е сбирка от експонати, собственост на „БДЖ - Пътнически превози“, която е достъпна за посетители. 
В тази връзка ще се сформира работна група, която да разработи проект за учредителен акт и устройствен правилник, а в края на септември ще бъдат разгледани и одобрени изготвените документи. Освен това ще се изпрати писмо до културното министерство, за да бъдат запознати с намеренията за учредяването на Музея на транспорта като национален, както и за съдействие от тяхна страна. 
Бурджиев благодари на участниците за набелязаните конкретни стъпки и изрази абсолютната си убеденост, че този уникален както за Русе, така и за страната ни национален музей трябва да съществува.