Действащите в страната 150 дружества за бързи кредити реализират рекордни печалби тази година, като само за първите шест месеца на годината са на плюс със 114 млн. лева. Това показват данните на Централната банка.
Тъй като в света на финансите печалбите за едни са загуба за други - със 114 млн. лева са олекнали техните кредитоискатели, които са принудени да плащат огромни лихви и такси, за да получат малкия си заем и връщат парите с голяма надбавка. А това са най-бедните домакинства в страната, които теглят 200-300 лева, за да изкарат до заплата или да направят някакъв спешен разход, който няма откъде другаде да покрият.
Към края на юни 2016 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са цели 2.355 млрд. лв. (2.6% от БВП) при 2.047 млрд. лв. (2.4% от БВП) в края на юни 2015 г. Те се увеличават с 307.9 млн. лв. спрямо края на второто тримесечие на 2015 г. и с 88.7 млн. лв. в сравнение с края на март 2016 г. Така излиза, че за първите 6 месеца на годината най-бедните са задлъжнели към тези дружества с още над 300 млн. лева. А това дори не е цялата сума, тъй като част от вземанията са продадени на други юридически лица и в момента се изискват от тях. За последните дванадесет месеца продадените вземания са в размер на 72.2 млн. лв.
Освен повишената печалба, секторът отчита и по-ниски необслужвани заеми, достигащи 18.41 на сто в края на полугодието на 2016 г. спрямо 20.28 на сто за преди три месеца и 22.80% за преди година.