Първото шестмесечие на 2016 година потвърждава прогнозите за общ спад на продажбите на „Фазан“ - те са за 1,455 млн. лева, което е с над 1 млн. лева по-малко от същия период на 2015 г. Този резултат е с 4,8% над бизнес плана, но е с 42% по-нисък от първото полугодие на 2015 година, става ясно от междинния отчет на дружеството за периода януари-юни. 
Основната причина за спада на поръчките е силно конкурентната среда, като най-важният компонент е външен - невъзможност на предприятието да се конкурира с ниските цени на далекоизточното производство. Случилото се непазарно увеличаване на цената на електроенергията допринася за задълбочаване на отрицателния резултат на предприятието.
Въпреки спада на продажбите, дружеството успява да минимизира загубата, като отчита минус 9,8 хил. лева за първото шестмесечие на 2016 година при отчетена загуба от 30 хил. лева към 31 март.
До края на 2016 година мениджмънтът предвижда продължение на тенденцията за спад на продажбите, но ревизира прогнозата си от междинния доклад за първо тримесечие от -40% на -36% в сравнение с 2015 година. През второто шестмесечие продажбите ще достигнат 1271 хил. лева, което е с 11% над бизнес плана. Това вероятно ще доведе до отрицателен финансов резултат на предприятието през настоящата 2016 година. Същевременно предприятието няма критични задължения и просрочия.
Основните клиенти на „Фазан“ са в Германия, Франция и Великобритания и имат достатъчно добри позиции на пазарите, на които оперират. Основната задача на предприятието е запазването им като такива с качествена стока и коректно отношение към договорените срокове на възложените поръчки.