В разгара на лятото данъчните инспектори засилват контрола върху оборотите на търговците в Русенско, съобщиха от регионалния офис на НАП. В проверките участват 6 пъти повече хора и вместо обичайните 5 екипа в акцията участват 31 двойки от приходни служители, чиято задача е да следят издаването на касови бележки. През юли те са извършили 429 проверки в търговски обекти на територията на Русенска област в работно и в извънработно време и през почивните дни. 
Основната цел е да се провери дали за всяка извършена покупка в търговските обекти се издава фискален бон и се отчитат реалните обороти, дали работещите в тях лица по трудови и извънтрудови правоотношения имат договори, дали е достигнат оборот за регистрация по ЗДДС от нерегистрирани по този закон лица и др. Под пряко наблюдение са поставени селектирани рискови обекти и такива, за които постъпват сигнали за неиздаване на фискални бонове и неспазване на данъчното и осигурителното законодателство. На дистанционен електронен контрол за отчитането на касовите апарати са подложени  търговски обекти, които вече са нарушили закона.
Русенските приходни инспектори са съставили 12 акта за установяване на административни нарушения на Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти - 4 за неиздаване на фискални бонове и 8 за разминаване на касовата наличност с фиксираното в касовия апарат. Глобата за неиздаване на фискален бон за физическите лица е в размер от 100 до 500 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци от 500 до 2000 лв. Неизпълнението на задължението за съхранение на касова бележка до напускане на обекта от клиент се наказва с глоба в размер 5 лв. За юридически лица, укриващи обороти, може да се стигне и до запечатване на търговския обект. Резултатите от кампанията показват значителен ръст на отчетените обороти не само в проверените обекти, но и в съседните.