Рентите и наемите на земеделска земя в община Две могили се консолидират около 55 лева на декар. Това показва анализът на „Русе ленд“ след края на кампанията за сключване на новите договори за стопанската 2016/2017 г.
По традиция в тази община и рентите, и цените на нивите се движат средно с 10% по-високо от съседната Боровска община. Най-голям интерес и към арендуване, и към покупка на земеделска земя се наблюдава в общинския център Две могили. Тук повечето нови договори за наем са сключени при 60 лв./дка, като подобни плащания се очаква да получат и тези собственици на земя, които са сключили дългосрочни арендни договори, посочват от „Русе ленд“. 
Малко по-слаб е интересът в Каран Върбовка и Бъзовец поради факта, че там много от парцелите отдавна са ангажирани с 5 и 10-годишни споразумения. Рентите варират около 50 лв./дка. Известен ръст при новосключените договори се наблюдава в землищата на Широково и Батишница, където наемите за 1 година са около средните за региона - 55 лв./дка. Специално в Батишница обаче последните 2 години собствениците на ниви със стари договори получават между 40 и 45 лв./дка. 
Подобна е картината в Помен и Кацелово, където най-големите площи се арендуват от запазените земеделски кооперации, изплащащи годишно около 55 лв./дка на своите арендодатели. Ренти в Баниска се сключват между 50 и 60 лв./дка, а в останалите землища на Двемогилска община - Чилнов, Острица и Пепелина, нивата обичайно са по-ниски - 50 лв./дка. 
Поради навлизането на нови земеделски производители в общината очакваме минимален ръст при рентите в следващи периоди, но поради хълмистите терени и наличието на доста необработваеми парцели или части от тях този ръст едва ли ще е съществен. Очаква се повишаване на тези стойности най-вече в по-големите землища - Батишница, Широково, Две могили и Кацелово, където и нивите са с по-добро качество, коментират от „Русе ленд“.