Да се създаде сдружение, клъстер или друга подкрепяща структура за бизнеса, да се разработят каталог и сайт, които да популяризират бизнес възможностите в Русенска област, както и да се организират изложения „Произведено в Русе“. Това бяха част от идеите, които обсъдиха на работна среща областният управител Стефко Бурджиев, представители на бизнеса и на неправителствения сектор.
Поводът за съвещанието беше кръглата маса на тема: „Възможностите за подобряване на бизнес средата чрез активиране на вътрешното предприемачество на малките и средни предприятия в област Русе“, която ще се проведе на 27 септември от 17.30 часа в зала „Свети Георги“. 
Участниците в срещата коментираха и необходимостта от цялостна стратегия за подобряване на бизнес средата в русенска област, като бе акцентирано върху взаимодействието между институциите и малките и средни предприятия.