Община Русе продължава активно да работи по цялостното обновяване на детските площадки в централната част и кварталите на града. Подготвена е поредната нова порция 20 детски кътове, които ще бъдат ремонтирани, като се предвижда изграждането и на една изцяло нова детска площадка. В тази връзка е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, като ще бъдат заделени 474 428 лева без ДДС. 
Новата площадка ще е разположена в междублоковото пространство на блок 203 и 204 в квартал „Чародейка“. Теренът, на който е предвидено изграждането на площадката, е без подземни комуникации и растителност. 
Планиран е ремонт на четири детски площадки в централната градска част - пред бл. „Русе“, „Съединение“, „Лермонтов“ и „Хъшове“. На обновени детски кътове във „Възраждане“ ще се радват малчуганите пред блокове „Червен“, „Охрид“, „Комсомолец“ и „Шейново“. Ремонтирани ще бъдат детските съоръжения и в „Здравец“ - пред бл. „Ангел Гецов“, „Силистра“ и блоковете с номера 14, 23, 31. Подменени ще бъдат съоръженията и на детските кътове в „Здравец изток“, като нов облик ще придобият тези пред бл. „Чинтулов“ и „Мануш войвода“. Старите площадки пред бл. „Потсдам“ и „Рупел“ в „Здравец Север“ също ще бъдат обновени. На нови съоръжения ще се радват и децата в „Дружба“ 3, като там ще се ремонтира площадката пред блок 23, която е за деца над 12 години. Освен изцяло новата изградена площадка в „Чародейка“, в квартала е предвидено да се обновят и детските кътове пред бл. 114 и 208.
Отново е планиран и ремонт на съществуваща детска площадка в Средна кула, за която при обявената миналата година обществена поръчка нямаше кандидати.
Съоръженията на 20-те площадки, предвидени за обновяване, не отговарят на изискванията за безопасни условия на игра според наредбата на регионалното министерство. Те са стари, частично деформирани и без съвременен дизайн. Настилките по тях са предимно асфалтови и бетонни, а на някои от тях дори липсват. Освен това няма ограждения, каквито са изискванията. Състоянието на детските кътове е лошо, като неравностите по повърхността им са предпоставка за наранявания при игра на децата. 
Поръчката е обособена в три позиции, като оферти ще се приемат до 12 септември, а на следващия ден специална комисия ще ги отвори и разгледа.