Над 2,5 км е общата дължина на улиците във ветовските села Смирненски и Глоджево, които общината има намерение да рехабилитира и реконструира. Това става ясно от инвестиционното предложение на общинска администрация за ремонт на уличната мрежа, като вече е възложено изготвянето на технически проект. С него се предвижда възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката. 
13-те улици в Смирненски, предвидени за цялостна реконструкция, са с обща дължина 2389 метра, а тези в Глоджево са 9 с дължина 2218 м. Планираните ремонтни дейности по уличната мрежа в двете села включват фрезоване на стар асфалт и полагане на нов, подмяна на бордюри, профилиране, работи по кръстовища, вертикална планировка и отводняване, решения за достъпна среда, маркировка и сигнализация, осветление и широколентов интернет. Предвижда се да бъдат използвани предимно готови строителни материали.