Три дела образува русенският административен съд след протест на Окръжна прокуратува срещу текстовете на общински наредби, приети от съветниците в Русе и Ветово.
В Русе се атакуват редът и условията за разполагане на преместваеми обекти, информационни и рекламни съоръжения на територията в града, а във Ветово се оспорват условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината.
Според прокуратурата решенията на съветниците в двете общини противоручат на два закона - за местните данъци и такси и за устройство на територията.
Първите заседания по делата се очакват през есента.