Община Сливо поле ще закупи нови 350 кофи за боклук, които са на обща стойност 58 333 лева без ДДС, става ясно от обявената обществена поръчка за избор на изпълнител, който да достави специализираните съдове за битови отпадъци. Предвижда се да бъдат закупени 100 броя контейнери тип „Бобър“ и 250 пластмасови кофи за боклуци от 240 литра. Гаранционният срок на контейнерите трябва да е поне седем години, като съдовете трябва да имат паспорт с указание за експлоатация и безопасност, сертификат за качество и гаранционна карта. Всички технически характеристики по отношение на контейнерите, както и изискванията към участниците са подробно описани в документацията по обществената поръчка. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени и разгледани от специална комисия във вторник.