Вече 22 години Факултетът по бизнес и мениджмънт на Русенския университет обучава управленски и икономически специалисти за различни индустрии. Успешната практическа реализация на младите хора е най-ценният резултат, който доказва качеството на обучението, убедени са ръководството и преподавателите на Факултета по бизнес и мениджмънт в Русенския университет. Още от създаването на факултета, през вече далечната 1994 г., преподаването и съвместната работа със студентите излизат от познатите рамки и в учебния процес започват да се прилагат иновативни подходи. Един от тях, вече утвърден във времето, е прекият контакт с представители на бизнеса и включването на мениджърите в занятията на студентите. Това е причината за създаването на Съвет на настоятелите, в който влизат собственици, мениджъри и управители на водещи предприятия от различни сектори в Русе и региона.

Години наред те подпомагат обучението, така че то да отговаря на търсеното ниво от практиката. По време на следването си, студентите и в бакалавърските, и в магистърските програми на Бизнес факултета, провеждат част от занятията си директно на територията на предприятията-партньори. Това е особено ценно за тези, които учат в специалностите „Индустриален мениджмънт“ и „Публична администрация“. Така те придобиват специфични умения, търсени от фирмите, държавните и обществени институции. За целта се избират локации, които да покажат прилагането на най-нови технологии и създаването на условия на устойчив бизнес.

Така например, още през 2011 г. бъдещи индустриални мениджъри на русенския Бизнес факултет бяха едни от първите, които проведоха занятия във ветрогенераторен парк на нос Калиакра, за да се запознаят със спецификите на бизнеса с възобновяеми енергийни източници. Скоро след това бе организирано и ексклузивно посещение в новооткрития тогава автомобилен завод „Грейт Уол“ в Ловеч, където студентите видяха как съвременните подходи за производствен мениджмънт, които усвояват във факултета, се прилагат на практика в модерно българско предприятие.

Сред добрите примери за партньорство в последните години е участието на студенти от Бизнес факултета в различни форуми, посещения на предприятия от различни браншове и учебни практики.

В конференция през април 2015 г. с участието на зам.-министъра на младежта и спорта Калин Каменов студентите обсъждаха предизвикателствата пред младежката заетост, а изнесени занятия в Община Русе помогнаха на обучаващите се в специалност „Публична администрация" да придобият реални знания и практически умения по дисциплината „Организация на административното обслужване". По време на посещение в млекопреработвателното предприятие „Булдекс” в гр. Белица, младежите разгледаха производствените линии, управленските системи и иновационната политика на компанията, а в „Спарки Елтос” в гр. Ловеч студенти от специалност „Индустриален мениджмънт“ имаха възможността да се запознаят с пълния процес на разработване на ново изделие, внедряването на нови технологии, различните системи за управление на производствените и складовите процеси. По време на изнесено занятие във фирмата производител на облекла „Маркам“ ЕООД в гр. Русе, студентите разгледаха отделните етапи от създаването на нова колекция, подготовката на производството и осигуряването на материали, управлението на поточна линия и разпределянето на персонала.

Бизнес практикумите на факултета изграждат стабилна връзка между студентите и фирмите от региона. Така, чрез директни срещи със собственици и мениджъри на предприятия, младежите разбират какви знания и умения да развият в себе си, за да са търсени специалисти на добри позиции в практиката. От друга , представителите на бизнеса и на обществените институции могат да поканят за работа и стаж мотивирани студенти, които биха желали да се развиват чрез добър старт в кариерата.