България е на 66-то място в света по защита на правото на собственост. Това става ясно от тазгодишното представяне на класацията, която е разработена от Алианс „Право на собственост“ и оповестени от Института за пазарна икономика. В изданието за 2016 г. са включени 128 държави, включващи 93% от населението на света и 98% от световния БВП.
Резултатите са формирани въз основа на представянето на държавите в три различни области: 1) правна и политическа среда; 2) право на физическа собственост и 3) право на интелектуална собственост. Средният резултат в света е 5,45 т. от максималните 10 точки. На първо място в класацията отново е Финландия (с 8,4 т.), следвана от Нова Зеландия, Люксембург, Норвегия и Швейцария.
 През 2016 г. резултатът на България е 5 т., което поставя страната на 66-то място в света от общо 128 държави, между Тайланд и Индонезия. Спрямо 2015 г. резултатът на страната се повишава едва с 0,1 точки и достига средата на скалата за оценка.
Въпреки че България показва изключително нисък резултат, през нито една година на изследването страната не отбелязва значителни стъпки за подобряване на защитата на правото на собственост. Нещо повече, в изданието от миналата 2015 г. резултатът на България намалява значително заради проблемите в правната и политическата среда и по-специално заради срива на оценката за „независимост на съдебната власт“.
Изследването потвърждава силната положителна корелация между защитата на правото на собственост и доходите, т. е. колкото по-добре правото на собственост е защитено в една страна, толкова по-високи са и доходите на нейните граждани.