С цели 12,8% е нараснала средната работна заплата в Русенско от юни 2015 до юни 2016 г., показват данните на националната статистика. Работещите по трудов договор са получавали през второто тримесечие на тази година по 785 лева месечно, при 760 лева за първото тримесечие и 696 лева преди година. От юни 2015 г. досега възнагражденията са нараснали с 89 лева. Така Русе компенсира донякъде голямото си изоставане спрямо средната за страната заплата, която пак си остава по-висока - 946 лева, но вече изглежда малко по-близо.
За баснословния скок на заплатите, който надвишава в пъти както ръста на икономиката, така и на производителността на труда, могат да се посочат няколко причини. На първо място - в много браншове се чувства остър недостиг на работна ръка, така че за да привлекат хора отвън и да задържат настоящите си кадри, работодателите са принудени да предлагат по-високи възнаграждения. Втората причина е административна - кажи речи всяка година се определя нова, по-висока минимална заплата, вдигат се осигурителните прагове. Което увеличава заплатата на най-ниско платените групи (стига работодателят им да може да понесе това увеличение и да ги задържи). Третата причина е статистическа и според някои експерти се дължи на особености в методиката за определяне на средната работна заплата. Националният статистически институт не наблюдава текущо всички фирми, това е просто невъзможно. Данните се получават от извадка, включваща всички предприятия с над 100 служители, 40% от тези с 50-99 работници и едва 5% от най-многобройната група с 1-49 служители. Това дава много по-голяма тежест на едрия бизнес, за който е много по-лесно да дава по-големи заплати. Обратно - статистиката не е толкова представителна за най-малките фирми, които много често работят на ръба и съвсем не могат да бъдат толкова щедри към служителите си.
Въпреки горните забележки, изглежда безспорен факт, че средностатистическият наемен работник в Русенско печели повече пари, отколкото преди година, а икономиката върви нагоре. Този извод се потвърждава и от данните за броя на работещите по трудов договор, които в края на юни са 70 762 души. Това е със 700 човека повече, отколкото през март, което може би се дължи и на сезонните фактори. В сравнение с юни миналата година обаче броят на наетите е скочил с над 1500 души, което не може да се обясни другояче освен с нарасналата нужда от работна ръка. Положителен факт, който обаче поставя все по-остри проблеми пред бизнеса, чиято нужда от квалифицирани кадри се задоволява все по-трудно и по-трудно. И според мнозина предприемачи тази тенденция вече се превръща в спирачка пред ръста на цялата местна икономика.