Студентите, следващи в чужбина редовно обучение, трябва да представят в офисите на НАП удостоверение или служебна бележка, за да уредят здравните си вноски за лятната ваканция, напомниха вчера от НАП-Русе. Към края на юли много от младите русенци, учещи в чуждестранни университети, приключват изпитните си сесии и през август започват да се завръщат в родния град. По-опитните от тях вече знаят какво трябва да правят, но близки на доста първокурсници вече търсят в офиса на НАП в Русе информация по темата.
Документите от чуждестранното учебно заведение трябва да са подпечатани с мокър печат и подписани от служебно лице. Ако са генерирани по електронен път, те трябва задължително да съдържат отпечатан текст, че важи без подпис и печат.
Документът трябва да съдържа имената на студента,  периода, в който той е учил там (само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата на издаване. Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на български език от лицензиран преводач.
Документът се подава в поделенията на НАП по постоянен адрес, за да се изчистят задълженията за месеците, през които студентът не е здравноосигурен в България. Подаването на удостоверението може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.