В 5 нови проекта за подкрепа на деца от детски градини се включва община Русе, съобщиха вчера от администрацията. Проектите са по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, договорите бяха връчени вчера от зам.-министъра на образованието и науката Диян Стаматов. В единия от проектите Община Русе е бенефициент, по 4 е партньор, като и петте са с фокус подготовката за училище на деца в риск и деца от различни етноси. Обучение по български език и социални умения ще готвят децата и техните родители за интегриране. 
Общината е водеща в проекта „Богатството на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж“, в който са включени 6 детски градини: „Снежанка“, „Звездица“, „Зора“, „Детелина“, „Незабравка“, „Русалка“ и сдружение „Център Динамика“. Финансирането е от 500 000 лв.
В проекта „Различни заедно вървим по пътя към училището родно“ бенефициент е ЦДГ „Чучулига“, финансовата помощ е 296 030,49 лв. Водещ в проекта за 195 572 лв. „Заедно - вчера, днес и утре“ е Сдружението за насърчаване на икономическото и културно развитие на селата Хотанца и Тетово „Хотет“. Третият партньорски за община Русе проект е „Лаборатория за успех“ - той е за 252 522 лв. с бенефициент фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“. Проектът „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“ ще се изпълнява от сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“, което ще си партнира с общините Русе и Ветово и няколко детски заведения. Безвъзмездната помощ за него е 495 689 лева.