15 август е крайният срок за подаване на оферти за избор на изпълнител по ремонта на Градския стадион в Русе, уточнява сайтът на спортното министерство. Минималният срок за края на реконструкцията с изграждане на нов терен и монтаж на електрическо осветление е 60 дни. Както е известно, за тази цел държавата ще отпусне 1 милион лева. 
Публикуван е и проект за договор между министерството и евентуалния изпълнител. В документа се подчертава изрично, че възложителят „няма да приеме частично изпълнение по договора“. Упоменава се още, че ще бъде извършено авансово плащане в размер на 30% от общата стойност в срок до 10 дни след представяне на акт-образец №2 за откриване на строителната площадка. 
В графата за срока за изпълнение на строителните и монтажните работи е оставено празно място. Предупреждава се, че ако има някакво забавяне „поради лоши и неподходящи атмосферни условия“, трябва да е налице удостоверение от Института по хидрология и метеорология към БАН.
Отделни документи пък съдържат техническа спецификация с детайлни изисквания на възложителя - луксове на осветлението, параметри на тревното покритие и куп други условия за наистина качествена модернизация на стадиона.
Както се казва, колелото изглежда задвижено в административната му част. Феновете на „Дунав“ със сигурност обаче ще се интересуват от най-главното - кога ще бъде подписан приемателно-предавателният протокол и кога ще могат да гледат в Русе домакинските мачове на своя отбор.
Важното е ремонтите да стартират час по-скоро.