С големи разлики между най-ниските и най-високите стойности в различните землища се отличават договорените наеми и рентни плащания за стопанската 2016-2017 г. в Сливополския регион, съобщиха от специализираната в търговията с ниви компания „Русе ленд“. 
Най-голям е интересът към наемите на земя в селата Бръшлен и Бабово, където офертите при наемане на нови площи достигнаха до 80 лв./дка. Интересът е обясним, тъй като в района жътвата на пшеницата приключи при много високи добиви, на места над 800 кг/дка. А в сравнение с други землища от общината има много на брой земеделски производители, желаещи лично да обработват нивите. 
Подобни са перспективите и пред Ряхово, Сливо поле и Голямо Враново, като там все още арендаторите са по-умерени при договарянето и средната стойност на бъдещите ренти е около 65 лв./дка. 
Разбира се, много от собствениците на земя отдавна са сключили дългосрочни арендни договори по правило на по-ниски цени и тяхната доходност от нивите зависи от добивите, реализацията на продукцията и добронамереността на арендатора. Миналата година големите кооперации в района изплатиха на наемодателите си между 55 и 60 лв./дка. Подобни стойности се договарят и за предстоящата стопанска година в землищата на Малко Враново, Кошарна и Борисово, като в тях обаче цената на земята не отстъпва много от средната за общината, която в момента е между 1200 и 1300 лв./дка. 
По традиция поради по-хълмистия терен и по-ниската категория на много от парцелите в Черешово и особено в Юделник, там и рентите са средно с 10-15% по-ниски и се движат между 50 и 60 лв./дка. Общият извод от последната стопанска година за Община Сливо поле е намаляването на диспропорцията между доста високите продажни цени на земеделската земя и не толкова високите стойности на рентата. Очакванията са за запазване на интереса както към покупката, така и към арендуването на нови площи, коментират от „Русе ленд“.