Ръст на индустрията и търговията през юни отчете националната статистика. Индексът на промишленото производство нараства с 3.9 на сто в сравнение с май 2016 година и също с толкова спрямо съответния месец на 2015 година. Оборотът в търговията на дребно се покачва с 0.9 на сто спрямо май и с 5.4 на сто спрямо същия юни на предходната година.
Годишният ръст в индустрията се дължи най-вече на преработващата промишленост, където се отчита покачване на индекса с 5,4%. В добивната се отчита спад с 4.1 на сто, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - покачването с 1.5 на сто. 
В търговията на дребно най-сериозно растат продажбите на текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 14.9%. Растеж със 7.1% НСИ отчита и при хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, с 6.9% - с фармацевтични и медицински стоки, с 6.6% - при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали. Намаление е регистрирано само при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2.0%.