Едва 10 сгради с 11 нови жилища са въведени в експлотация в Русенско през второто тримесечие на годината, става ясно от данните на националната статистика. Броят им намалява както спрямо предходното тримесечие, когато новите домове бяха 41, така и спрямо същия период на миналата година (12 сгради с 22 жилища). 
Данните на статистиката показват, че въведените в експлоатация сгради са най-вече еднофамилни къщи. Поради това сред жилищата преобладават тристайните, а едностайни липсват. От десетте сгради 6 са тухлени, а 4 със стоманобетонна конструкция.
Строителство на нови домове върви ту нагоре, ту надолу в последните 1-2 години като ясна тенденция не може да се очертае. Данните на статистиката не подсказват за някакъв съществен ръст и за в бъдеще. През второто тримесечие на годината е започнало изграждането на 12 жилищни сгради с 29 апартамента в тях. По-положителни са данните за издадените разрешителни за строеж. Предприемачите са заявили намерения за изграждане на 26 сгради с общо 67 жилища в тях. За които обаче не е 100% сигурно, че ще бъдат започнати, а и не се знае кога ще стане това в следващите две години, какъвто е срокът на разрешителните.
Секторът на строителството буксува не само в Русе, но и на национално ниво. През юни, в разгара на активния сезон, индексът на строителната продукция намалява с 1,6 на сто спрямо май, когато отчете спад от 0,8%. 
Най-силен натиск продължава да оказва сградното строителство, което се понижава с 2,6% за месеца. При гражданското/инженерно строителство, което включва и строителството на инфраструктура, понижението за месеца се забавя до 0,4 на сто. 
На годишна база през юни индексът на строителната продукция ускорява спада си до 13% - най-силното намаление през последните две години и половина, показват данните на НСИ.