Нови пет паркоместа ще се освободят пред кварталните блокове, след като оттам бъдe принудително вдигната поредната порция стари автомобили, излезли от употреба. Това става след издадените пет заповеди, подписани от зам.-кмета Димитър Наков. До тази крайна мярка се стигна след извършените проверки от специална комисия, която установи, че петте стари коли са изоставени на терен общинска собственост. Тъй като нямат заверен знак за технически преглед през последните две години, се налага те да бъдат премахнати. 
Поредната акция по разчистването на трошките този път е съсредоточена изцяло в квартал „Чародейка“, където има разпореждане за отстраняване на пет автомобила.
Стикерите-предписание за доброволното преместване на колите са залепени през март, но след проверка миналия месец е установено, че тримесечният срок за премахването им не е спазен от собствениците. След повторното напомняне две от трошките са махнати, но останалите три стоят и ще бъдат транспортирани до центъра за разкомплектоване.
Общината има сключен договор с „Българска рециклираща компания“ за оползотворяването им. Репатрирането на стари коли се прави на основание наредба на община Русе за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци.