Над 270 проекта са подадени по програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г., съобщи в Русе зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя участва в четвъртото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, на което бяха разгледани подадените инвестиционни предложения по първата покана на програмата. Комитетът за наблюдение приключи без консенсус и одобрени проекти. Причината е, че от подадените над 150 инвестиционни предложения едва 39 бяха набелязани за финансиране. 
Дебатът бе сериозен, но не постигнахме консенсус и до края на септември ще търсим решение, коментира Николова. Тя отбеляза, че ресурсът по програмата от над 187 млн. евро е сериозна инвестиция за регионите. И посочи, че 70% от подадените от страната ни проекти са били отстранени от Техническия секретариат заради формални административни пропуски. Според Деница Николова това ощетява българските и румънските бенефициенти, тъй като заради липса на печат или непълно изречение може да са отстранени проекти с много сериозен ефект за региона. Ще се опитаме до края на септември да намерим решение за втори шанс, за да не ощетим страната и регионите, ще потърсим взаимноизгодно решение за добрите проекти, които не са допуснати заради формални пропуски, изтъкна зам.-министър Николова.
Големият брой на заявените проекти показва, че програмата е изключително важна за региона и една от основните възможности за местните власти и организации чрез съвместни инициативи да подобрят състоянието на този изключително проблемен икономически и социално трансграничен регион, подчерта Николова. Не случайно близо 181 млн. евро, или 87% от бюджета на поканата за проектни предложения са насочени именно към подобряването на трансграничната инфраструктура, към опазването на околната среда и превенция срещу риска от природни бедствия, добави зам.-министърката. По думите й финансовият ресурс по програмата е значителен и управляващият орган отговорно трябва да одобрява проекти с устойчиво въздействие върху трансграничната територия и нейното развитие.