Четвъртото заседание на комитета за наблюдение на програмата в Русе „Interreg V-A Румъния-България“ заседава вчера в Русе. Работната среща в зала „Европа“ на Доходното здание премина под ръководството на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя съобщи, че по първата покана за набиране на проектни предложения – инвестиционна част, която стартира на 26 март и приключи на 30 септември миналата година, са подадени 270 проектни предложения. От тях предстои да се изберат тези, чрез които ще се постигне най-добро изпълнение на приоритетите за икономическо развитие на трансграничните региони на двете страни. Общият размер, предвиден за финансиране на инвестиционните проекти по приоритетни оси „Транспорт“, „Околна среда“ и „Превенция на риска“, е 181 милиона евро. 
В заседанието участваха Юлия Херцог от комитета за наблюдение, Мария Дузова от МРРБ, областният управител Стефко Бурджиев, председателят на общинския съвет Христо Белоев, кметът на Русе Пламен Стоилов и други.