Пламнала любов между невръстно момиче и пълнолетен младеж стигна до съдебната зала.
Причината е, че младоженецът взел малката булка вкъщи и двамата започнали да делят едно легло досущ като пълноправни съпрузи. Само че изгората му била престъпно млада - все още на 13 години.
Затова младоженецът се изправи пред съда, където направи пълни самопризнания, че е живял с девойката между декември 2015 година и 18 юли 2016-а. Така той си издейства присъда под минималната, която предвижда законът, и се споразумя с прокуратурата да изтърпи половин година условно наказание с 3-годишен изпитателен срок. Съдът сметна договорената присъда за справедлива и окончателно я одобри.