За да получават директни субсидии по направлението за обвързана подкрепа, фермерите ще доказват с фактури, че са произвели и продали отгледаните в стопанствата плодове и зеленчуци, или произведеното мляко и месо. Това съобщи министърът на земеделието Десислава Танева, която представи промените в обвързаната подкрепа, които ще действат от 2017 до 2020 г.
Възможно е в бъдеще изискваните количества реализирана продукция да се завишават.
„Идеята да бъдат подкрепени фермерите, които работят според изискванията на данъчното законодателство“, заяви Танева и подчерта, че досега не са искани фактури.
Промените са направени след икономически анализ за това какъв процент от разходите за производството покриват субсидиите. За стопанствата по някои схеми се въвежда модулирана ставка - по-високо подпомагане за ферми с до 250 крави или за градини до 30 ха. 
Подкрепата е фокусирана върху средните ферми и планинските райони. Досега ферми с до 9 броя животни в планините не бяха подпомагани, посочи министърът.
От агроминистерството отчетоха, че през 2016 г. спрямо предходната размерът на заявените за подпомагане площи със зеленчуци полско производство се е удвоил, а площите с плодове са се увеличили с 50%. Заявените площи оранжерийно производство нарастват с 16,5%.
Най-голям ръст на заявените площи през 2016 г. спрямо предходната година има при орехи (169%), сливи (55%) и череши (34%).
Площите на всички подпомагани зеленчуци – полско производство, нарастват през 2016 г. спрямо 2015 г., най- значително при тиквите (504%), пъпеши (204%), дини (185%), градински фасул (166%), градински грах (98%).
Според агроминистерството при култури като тикви и орехи се е получило изкривяване при подпомагането, затова те ще бъдат изключени от обвързаната подкрепа до 2020 г. Сливите, десертното грозде и зелето пък ще бъдат отделени в схеми, където подпомагането ще е по-ниско спрямо останалите плодове и зеленчуци.
По схемите за обвързана подкрепа фермерите получават близо 232 млн. лева годишно. 
Новите схеми за обвързана подкрепа:
- Обвързано подпомагане на млечни крави с бюджет 30 млн. лв. годишно - по 200 лв. на животно. Субсидии ще получават стопанства с 10 до 250 млечни крави, които трябва да реализират до 2 хил. кг/крава за планински райони или 3 хил. кг/крава за равнинните.
- Обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници с бюджет 18,7 млн. лв. и ставка 150 лв. на животно. Субсидии ще получават ферми с 10 до 250 животни, ако докажат прираст поне 0,5 телета на крава.
- Обвързано подпомагане за биволи с бюджет 4,4 млн. лв.  Субсидията е 520 лв./глава - за първите 250 животни и 420 лв./глава – за животните от 251 и нагоре. На подпомагане подлежат стопани, отглеждащи 10 и повече женски биволи на възраст 18 месеца, ако реализират поне 700 кг мляко на животно годишно.
- Обвързано подпомагане на месодайни крави под селекционен контрол с бюджет 3,2 млн. лв. Субсидията е 260 лв./глава - за първите 250 животни и 210 лв./глава – за животните от 251 и нагоре. Изисква се минимален брой животни в стопанство, допустими за подпомагане: поне 20 месодайни крави под селекционен контрол от една порода. Ще се доказват поне 0,5 телета на допустимо за подпомагане животно.
- Обвързано подпомагане на млечни крави под селекционен контрол с бюджет 36,8 млн. лв. Ставката е 418 лв./глава - за първите 250 животни и 310 лв./глава – за животните от 251 и нагоре. Изискват се поне  20 млечни крави под селекционен контрол от една порода и минимална реализация на мляко: - 4 хил. кг/крава, с изключение на автохтонните породи.
- Обвързано подпомагане на овце-майки и кози-майки под селекционен контрол - бюджет 24 млн. лв. Ставката е 84 лв./глава - за първите 300 животни и 64 лв./глава – за над 301-то животно. Подпомагат се земеделски стопани, отглеждащи 50 и повече овце-майки и/или 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода. Те ще доказват реализация на мляко поне 70 кг за допустимо животно, с изключение на месодайните и животните от автохтонните породи или поне 1 приплод на допустимо месодайно животно, с изключение на автохтонните породи.
Не са допустими за подпомагане: животни, които се подпомагат по Схемата за преходната национална помощ и кандидати, за които е установено изкуствено разделяне на стопанството към 28.06.2016 г.
В схемите за обвързана подкрепа се въвежда специално подпомагане на фермите в планинските райони - за стопанства над 750 м надморска височина.
- Обвързано подпомагане на овце-майки и кози-майки в планински райони с бюджет 3,2 млн. лв. и ставка 45 лв./глава. Подпомагат се земеделски стопани, отглеждащи от 10 до 49 овце-майки и/или кози-майки в животновъдни обекти, регистрирани в планински райони.
- Обвързано подпомагане на млечни крави в планински райони с бюджет 1,2 млн. лв. и ставка 180 лв. за стопани, отглеждащи от 5 до 9 млечни крави в животновъдни обекти, регистрирани в планински райони.
Всички животни трябва да са регистрирани и с ушни марки.
Схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци - полско производство
По тези схеми се подпомагат стопани, които обработват минимум 0,5 ха с плодове или зеленчуци. Добивите се доказват само с официални счетоводни документи - фактури и за физически лица - касови бележки.
Ще се прилага модулиран размер на подпомагането: ставка за първите 30 допустими хектара по схемите на всички стопанства и ставка за допустимите площи над 30-ия хектар. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата.
- Обвързано подпомагане за плодове (основна група) с бюджет 31,9 млн. лв. Ставката е 1607 лева/ха - за първите 30 хектара и 1071 лева/ха - за площи над 30- ия хектар. На подпомагане подлежат: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарини, череши и  вишни. От списъка са изключени орехите, които няма да бъдат подпомагани, и сливи и десертно грозде, за които се създава отделна схема с бюджет 7,1 млн. лв.
- Обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) с бюджет 28,1 млн. лв. Ставката е 2179 лева/ха - за първите 30 ха и 1453 лева/ха - за площи над 30- ия хектар. Подпомагат се полско производство домати, пипер, краставици и корнишони, кромид лук-зрял, патладжан, моркови, чесън-зрял, картофи. От списъка са изключени зеленият фасул, зеленият грах и тиквите, които няма да бъдат подпомагани, и главесто зеле, дини и пъпеши, за които се създава отделна схема с бюджет 4,6 млн. лв.
Оранжерийното производство ще се подпомага със следните ставки:
- Обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци с бюджет 7,8 млн. лв. годишно. Пълен размер на ставката - 1121,5 лева/дка ще се получава при достигане на определен добив:  домати - 22 400 кг/дка; краставици - 32 000 кг/дка; пипер - 8500 кг/дка.
Условията за обвързано подпомагане за протеинови култури не се променят, бюджетът на схемата е 31 млн. лв.