За двата месеца активен летен сезон установените случаи на работа без сключени и регистрирани в НАП писмени трудови договори са 86. Това съобщиха от Главната инспекция по труда, цитирани от econ.bg.
За 2015 г. от инспекцията могат да предоставят данни за контрола през целия сезон от три месеца - юни, юли и август. За този период през 2015 г. случаите на работа без трудов договор, установени по време на кампанията по морските курорти, са били 152.
От институцията уточняват, че по принцип работата без трудов договор е проблем в малките и средните фирми и контролът по морските курорти не прави изключение от тази практика. По тази причина инспекцията планира всяка година специална мярка в малките и средните предприятия с цел превенция на сивата икономика.
От началото на летния сезон контролните органи са извършили 952 проверки в 906 предприятия с 11 042 заети в тях.
Най-много нарушения по разпределението на работното време са най-честото нарушение по време на сезонната заетост, констатират от инспекцията.
За юни и юли при проверките в предприятия със сезонен характер по морските курорти са установени 233 такива нарушения. Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за междуседмична и междудневна почивка, липса на документи на обектите, от които да е видно кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да е приключил работният му ден.
За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Необходимо е и съдействие на самите работещи, каквото обикновено инспекторите не получават, коментират от инспекцията.
По заплащането на труда установените нарушения през юни и юли са 134, като най-често не се заплаща с увеличение положеният нощен труд и работата в почивни дни.
По време на проверките за трите най-активни месеца през сезон 2015 г. са установени 606 нарушения, свързани с разпределението на работното време, а по заплащането на труда - 144.
В отговор на въпрос дали са открити нов тип нарушения, характерни за този летен сезон, от инспекцията посочват, че не може да се каже, че има нов тип, а продължава тенденцията сигнали да се подават, след като хората вече са напуснали работните си места или договорите им са прекратени. В тези случаи те трябва да се обърнат към съда, а от инспекцията могат единствено да санкционират работодателя.
Друга тенденция е да се иска съдействие от инспекторите по труда за изплащане на договорено устно част от възнаграждение. От инспекцията припомнят, че трудовата инспекция може да контролира изплащането на забавени възнаграждения единствено до размера, договорен писмено в трудовия договор и на хора, които все още са в трудови правоотношения с работодателите.
Поисканите разрешения за работа на непълнолетни от началото на годината до края на юли по предварителни данни са 4221. Най-много искания за разрешения са постъпили в Бургас, Варна, Добрич.
За сравнение за цялата 2015 г. поисканите разрешения за работа на непълнолетни са 2709, а дадените - 2605.
Основно разрешения се искат за работа на непълнолетни в обекти със сезонен характер от сферата на туризма - хотели, ресторанти, търговски обекти. Най-често разрешения се искат за длъжностите сервитьор, помощник-готвач, кухненски работник, барман, аниматор, продавач-консултант и т.н.
Отказите се издават най-често, когато става дума за вредни условия на труд или работата не съответства с физическите възможности на непълнолетните.
За непълнолетните е забранен нощният труд (който за ненавършилите 16 г. е положеният след 20 ч, а за ненавършилите 18 г. - след 22 ч, до 6 ч сутринта). Работният им ден е 7 часа, нямат право да полагат извънреден труд, имат право на удължен отпуск от 26 дни вместо от 20 дни.
Данните за установените случаи на работа на непълнолетни без разрешение от Инспекцията по труда са 36. Това нарушение е квалифицирано като престъпление и е сезирана прокуратурата. По принцип нарушенията при работа на непълнолетни са единични и обикновено са свързани с невписване в трудовия договор на удължения годишен отпуск, както и намаленото работно време от 7 часа дневно и 35 часа седмично. Допуска се и нерегламентирано полагане на извънреден труд - повече от 7 часа на ден.
След промяната в Кодекса на труда непълнолетните, според която ненавършилите 18 г. могат да полагат труд до 22 ч, почти не се установяват случаи на нерегламентирано полагане на нощен труд, т.е. след 22 ч. Преди това и за тях, както и за ненавършилите 16 г., ограничението беше до 20 ч, припомнят от инспекцията.