„Топлофикация Русе“ ни е продала с 50 на сто повече топлоенергия за първите шест месеца на годината в сравнение с първото полугодие на 2015 г. Това става ясно от междинния отчет на дружеството към 30 юни. Дружеството завършва периода с 19% ръст на приходите и счетоводна печалба от 2,89 млн. лева.
Докато за януари-юни 2015 г. реализираната от „Топлофикация Русе“ топлоенергия е 122,5 Мвтч, тази година сме изконсумирали 182,7 Мвтч. По-голямото потребление се обяснява с въведената през миналата година програма за лоялни клиенти, която досега бе изключително изгодна за битовите абонати. Както става ясно от отчета, заради отстъпките увеличените с 50% продажби на топлоенергия водят само до 25% увеличение на приходите от нея - от 8,4 на 10,6 млн. лева. От продажба на електроенергия „Топлофикация“ получава значително повече приходи - 21,3 млн. лева.
Както „Утро“ писа още преди месец, програмата за лоялни клиенти в стария си вид действа само до 23 юли, а от този месец вече има нови правила, които правят отстъпките по-скоро символични. Изпълнителният директор на „Топлофикация Русе“ Севдалин Желев обясни решението със значителното намаление на приходите, което той изчисли на 3 млн. лева. От междинния отчет за полугодието се вижда, че и по старите правила дружеството съвсем не е на минус, поне счетоводно - печалбата за периода възлиза на 2,88 млн. лева, приходите от собствена дейност се увеличават с 4,8 млн. лева в сравнение с миналогодишните, а разходите - с едва 1,3 млн. лева. За подобряване на финансовите резултати помага и поскъпването на долара - печалбата от курсови разлики е над 400 хил. лева. Колкото и странно да изглежда, дружеството печели и от лихви - изплатените му 691 хил. лева са повече, отколкото то плаща по емитираните от него облигации. Тези счетоводни печалби обаче едва покриват направените за периода инвестиционни разходи (832 хил. лева), плащанията по заеми (1,676 млн. лева) и дивиденти (148 хил.лева), така че реалните парични средства на разположение на „Топлофикация“ са доста скромни.
Към 30 юни 2016 г. „Топлофикация Русе“ снабдява с гореща вода за отопление и хигиенно-битови нужди 17 861 битови абонати - с 85 повече, отколкото предходната година. За периода са инвестирани 211 хил. лева, от които 101 хил. лева за придобиване на активи. Цялата програма за 2016 г. включва инвестиции за над 12,5 млн. лева и по нея дружеството има още много да наваксва. 5 млн. ще струва реконструкцията на парогенератор №5, над 2 млн. лева ще отидат за сепариращата инсталация за третиране на битови отпадъци, а 2,39 млн. лева - за изграждане на сероочистваща инсталация. 984 хил. лева са предвидени за разширяване на топлофикационната мрежа.