За да не изгорят многогодишните жилищно-спестовни влогове, правени през 1989 година и по-известни като лихвоточки, до 30 ноември собствениците им трябва да успеят да закупят жилище или поне да започнат да го строят. Това е крайният срок, който задължително трябва да бъде спазен, за да не пият спестителите по една студена вода. Той е определен от депутатите, които веднъж го удължиха и не се очаква да има още един компромис.
Лихвоточките се смятат по специална формула, която да постигне поне минимална справедливост и адекватност на покупателната сила на спестяванията някога и на днешния български лев.
В Русе списъкът на гражданите с право на обезщетение по жилищно-спестовните влогове се състои от 6250 човека. Повече от половината са закупили имоти и са подали нотариални актове за изплащане. Хората, които не подадат документи, че са закупили жилище или идеална част от такова, ще загубят правото си на ползване на лихвочисла след 30 ноември 2016 година. Това са около 3000 души, съобщи за „Утро“ зам.-кметът Даниела Шилкова.
През изминалата година са изплатени 341 263 лв. на подали документи граждани през 2010 и 2011 година. Към момента е изплатен Протокол №2 за 2011 година на стойност 190 247 лв., посочи още Шилкова. Към днешна дата 358 граждани, които са подали документи през 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година, чакат да получат компенсация за притежаваните от тях лихвоточки. Това означава, че ако някой сега си купи жилище, ще трябва да почака поне пет години, за да вземе тази компенсация.
Изплащането върви по реда на подаването на молбите за компенсация и от общината, но процесът не може да се ускори, тъй като парите се отпускат от националния бюджет, а тук просто се изплащат. Крайният срок за изплащане на лихвочислата е краят на 2019 година.