Три многопрофилни болници с 947 легла и четири специализирани с 495 легла функционират в Русенска област към края на миналата година, отчете вчера Териториалното статистическо бюро. Това прави 801.2 болнични легла на 100 000 души население, докато към края на предходната 2014 година болничните легла са били 719.4 на 100 000 души. Разликата е над 10 процента.
Лечебните заведения за извънболнична помощ са 21 с 16 легла за краткосрочно лечение. Най-голям е броят на медицинските центрове - 11, следвани от диагностично-консултативните - 3. Функционират и 49 самостоятелни диагностични и медико-технически лаборатории.
На трудов договор към лечебните и здравните заведения работят 785 лекари, 197 стоматолози и 1445 медицински специалисти по здравни грижи. За пациентите се грижат и 1183 санитари. В заведенията за извънболнична помощ се трудят 298 доктори и 196 стоматолози. В сравнение с предходната година лекарите са запазили бройката, но стоматолозите са с 31 в повече. Мъжете лекари са 349, а жените - 436. Най-голям относителен дял имат лекарите във възрастовата група 45-54 години - 253. Младите доктори на възраст до 35 години са 99, а тези от 65 години нагоре са 77, което ще рече, че във всяко болнично и доболнично заведение работят поне по трима пенсионирани лекари.
Най-многочислени в региона са джипитата - 107, при които има незначителен спад спрямо 2014 година. На второ място се нареждат кардиолозите - 50, следват анестезиолозите - 42.