Такси за прокопаване на зелени площи, тротоари и улици за прокарване на кабели и ВиК инсталации, са събирани неправомерно от общините Сливо поле и Ценово. Това отсече на първа инстанция Русенският административен съд и обяви за нищожна частта от наредбата, която е въвела такъв вид заплащания. Решението може да се обжалва.
Поводът да се провери законно ли е събирането на такси за копаене по улици и тротоари дойде по линия на прокуратурата. Причината - първо такива услуги не са разписани никъде официално. Съответно и заплащането им не е регламентирано в никой закон, а става така, че общините сами въвеждат таксите, без каквото и да е основание. Затова от прокуратурата заведоха камара дела в цялата страна с искане тези такси да бъдат обявени за нищожни. В Русенско са открити 3 такива случая - в Сливо поле, Ценово и Иваново. Впрочем, след като от държавното обвинение са се задействали и са установили неправомерно търсените такси, в общинския съвет в Иваново е приета изцяло нова наредба. И това стана причина делото срещу ивановската разпоредба да бъде прекратено.
В Сливо поле ценоразписът предвиждал между 1.20 и 3 лева на линеен метър за издаване на разрешение за прокопаване, като най-скъпо струвало копаенето на улици за водопровод и канализация. 
В Ценово пък се искали по 2 лв/кв.м за издаване на удостоверение за прокопаване на уличното платно при ремонти и при включване в комуникационни мрежи.