Гъстата пелена от неприятни миризми, която стресна русенци на 17 юли и предизвика вълна от оплаквания на спешния телефон 112, стана повод за извънредна среща между директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ Лилия Атанасова и директора на Агенцията за околна среда в Гюргево Йоана Попеску. 
В България горенето на обработваеми площи е забранено, но в Румъния палeнето на стърнищата е възможно след издаване на съответното разрешително. Именно зловонията, придружени със саждите и дима от тези палежи, притесниха Русе. Затова Попеску обеща да информира екоинспекцията за издаваните разрешителни, както и да бъде включено условие в документите за контролирано изгаряне, съобразено с атмосферните условия.
„Помолихме в случаите, когато се издават такива разрешителни, първо да ни уведомяват за това и второ, вътре да се включи една клауза, в която при климатични условия, които биха засегнали нашата държава и нашия град, такова нещо да не се извършва. Т.е. изгарянето да бъде строго контролирано на място. Колегите от Гюргево се съгласиха с това. По отношение на по-строгия контрол, защото те си признаха, че имат проблем с изгарянето на стърнищата като най-лесна практика за третиране на остатъците от жътвите, бе поет ангажимент да бъде сезиран техният областен управител, респективно институциите, и чрез полицейските управления в съответните населени места да се създаде форма на контрол“, обясни Лилия Атанасова.
Секретарят на Окръжния съвет на Гюргево Розван Кук обеща да информира областния управител на Русе Стефко Бурджиев за проблема с цел да се упражни контрол върху  институциите, които са компетентни.