Инвестиции в акции с високи дивиденти и злато ще бъдат най-успешни до края на годината, прогнозират от „Елана Трейдинг“. Вчера един от най-големите инвестиционни посредници у нас публикува анализите си за второто полугодие на 2016 г., които по традиция се очакват с интерес от по-дребните играчи.
На Българската фондова борса търсенето на акции с дивиденти ще нараства устойчиво на фона на ниските лихви по депозитите, смятат от „Елана“. През последните 13 г. средната доходност от дивиденти в България е 4,7%, или 4,7 ст. на всеки 1 лв., инвестиран в ликвидна компания на БФБ. В момента се изплащат дивидентите за 2015 г., които са от порядъка на 4-4,5% от стойността на акциите. В същото време средната лихва по банков депозит е вече под 1%. Най-активно търгуваните български публични компании вече имат дълга история в плащането на дивиденти, като средногодишният доход от тях надхвърля в пъти доходността на депозитите.
Анализаторите на „Елана“ очакват трудности и корекции на борсите в САЩ и Европа, но според тях инвестицията в индекси или акции на големи водещи компании, сектори като търговията, комуналните услуги и големите фармацевтични компании ще продължат да са атрактивни.
Пазарът на злато е обърнал посоката си и през следващите години ще продължава да расте. Кратка корекция в цената ще даде възможност за дългосрочна инвестиция, смятат експертите. За 6 месеца благородният метал поскъпна с 24%, но в краткосрочен план има предпоставки за кратка корекция. Спад до равнището от 1200 долара трябва да се разглежда като възможност за покупки на суровината и особено на акции на компании от сектора като дългосрочна инвестиция. Те са евтини в момента и с перспектива за висока доходност, препоръчват от „Елана“.