Общинският съвет в Две могили обяви конкурс за избор на омбудсман. Желаещите могат да подават документи за участие до 12 часа на 10 август, като те трябва да отговарят на изискванията според правилника на общината за организацията и дейността на обществения посредник. Специална временна комисия ще разгледа документите на кандидатите и на 12 август допуснатите до събеседване ще станат ясни, като списъкът ще бъде качен на сайта на общината. Интервюто с одобрените участници пък ще започне в 9 часа на 15 август.
До обявяването на конкурса се стигна, след като вторият мандат на единствения омбудсман, който работи в Русенска област - Йордан Борисов, приключи. Съгласно правилника обаче общественият посредник се избира за срок от четири години и за не повече от два последователни мандата, което означава, че Борисов не може да се кандидатира отново. Кой ще изслушва проблемите на гражданите на Две могили и ще съдейства за тяхното разрешаване, предстои да стане ясно в края на най-горещия летен месец. 
Ролята на обществения посредник е да защитава правата и законните интереси на гражданите, когато те са нарушени от действия или бездействия на общинските администрации, на които е възложено предоставянето на обществени услуги. Омбудсманът съдейства за ефективно действаща местна власт чрез контрол върху нейните актове и действия, като осъществява дейността си чрез подаване на предложения, сигнали, препоръки, становища до местните органи.