Общeствена поръчка на община Русе за хранителни продукти на стойност над 70 000 лева стигна до обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. Става дума за храни за социално слаби, които използват обществената трапезария или социалния патронаж, както и за домовете за стари хора, една детска градина и млечната кухня.
За победител в оспорената процедура общинска комисия е определила „Нойма-2003“ ЕООД. Останалите трима участници са отстранени заради открити нередности. 
От ДЗЗД „Обществено хранене“ обаче не се съгласиха със становището на оценителите и затова се обърнаха към антимонополната комисия с молба да ревизира поръчката. Обединението всъщност включва в себе си три дружества - „Деливъри Русе“ ООД, „Хлебозавод Русе“ ООД и „Вела М“ ООД.
Причината, поради която фирмите са отстранени от участие в процедурата, е, че документите, с които кандидатстват, били подписани от името на ДЗЗД „Обществена храна“. Така се стигнало до недоразумение около името на участника.