Три от алеите в Центъра за психично здраве ще бъдат ремонтирани, като ръчно ще бъдат изкърпени дупките, а след това ще бъде положен асфалт. Това става ясно от обявената обществена поръчка на центъра, която е за 31 000 лева без ДДС, а срокът й за изпълнение е до 15 септември. Нов облик ще придобият участъците от паркинга пред мъжкото отделение, алеята към него, както и част от централната алея пред поликлиниката. Оферти ще се приемат до 5 август, а на осми специална комисия ще ги разгледа.