Пустеещата от години сграда на „Олимпи Панов“ 12, на която все още виси табела на несъществуващата вече 10 години Хеброс банк, има нов собственик, научи „Утро“. Имотът, който е паметник на културата с архитектурна стойност, е продаден на търг от Булбанк, която през далечната 2006 г. придоби активите на Хеброс банк. Купувач е столичната фирма „Шоурум София“ ООД. За сградата с разгъната площ 739 кв.м са платени минимум 265 830 лв., колкото беше началната тръжна цена. „Шоурум София“ ООД е дружество, учредено през януари миналата година с капитал 740 200 лева. В него по 50% притежават Красимир Георгиев и Теодора Йорданова. Основният му предмет на дейност е строителство, ремонт, поддръжка и управление на недвижими имоти.
„Утро“ успя да се свърже по телефона с Красимир Георгиев, който обясни, че вече има съгласуван проект за реконструкция на сградата в някогашния й вид, като очаква необходимите разрешителни, за да започне работата. Плановете на фирмата са имотът да се превърне в административен и офис център. В нея освен „Шоурум София“ ще се настанят и негови бизнес партньори.
Емблематичната за Русе сграда е известна като Къщата на фалосите. Според градските легенди, в нея някога се е намирал публичен дом. Пред сградата още са запазени два метални члена, които приканват минувачите да влязат вътре. А в Държавния архив се пази проектът на арх. Иван Вайс за двуетажен публичен дом, който е от 1894 г. 
От 8 май 1990 г. в имота е настанен съществуващият в Русе клон на „Земеделска кооперативна банка“ АД. От 1973 г. с постановление в Държавен вестник (потвърдено през 1995 г.) сградата е обявена за паметник на културата. В регистъра на архитектурните паметници на община Русе тя фигурира като „Бившата Българска земеделска банка“.
Зданието е одържавено през 1950 г. До него момент дворното място и сградата се ползвали от ЗТПК „Солидарност“, а след това били отстъпени на ОСП „Жилфонд“ - Русе. С решение на ИК на ОНС-Русе от 03.07.1979 г. процесният имот е предаден безвъзмездно на СД „Местна промишленост и битови услуги“ - Русе за преустрояването му в Дом на културата на работниците от местната промишленост и услугите. От 08.05.1990 г. в имота е настанен съществуващият в Русе клон на „Земеделска кооперативна банка“ АД. Точно тя купува имота от държавата през 1990 г. за сумата от 168 316 лева, след което по него са направени значителни подобрения. Някой обаче забравя да го заличи от регистрите с държавна собственост, което води впоследствие до продължителни юридически проблеми.
През 1993 г. ЗКБ се влива в „Хеброс“ и сградата става един от офисите на новата банка. Дузина години по-късно обаче тогавашният областен управител Мария Димова открива имота в регистрите и му издава акт за държавна собственост. Този акт бе оспорван от Хеброс банк и по-късно Булбанк премина през всички съдебни инстанции, преди казусът да бъде решен в полза на банката.