Нови задължителни изисквания от началото на седмицата слагат край на възможностите за заобикаляне на закона при годишните технически прегледи на автомобилите. За да се получи сертификат за годност за движение за моторно превозно средство, предварително трябва да се плати данъкът за него. Справката за това се прави онлайн в пунктовете и прегледът се прави само при потвърждение, че дължимата сума е внесена в местния бюджет.
До този момент платформата за проверка на платен данък беше по-скоро добро пожелание. От понеделник обаче, с влизането в сила на новата наредба на транспортното министерство, платформата заработи в пълна сила в общините, които са заявили готовност и използват функционалността на системата.
Община Русе е една от тях и затова до годишните технически прегледи вече ще се допускат само автомобили, за които системата отчита, че нямат данъчни задължения. Ако обаче бъде отчетено, че за превозното средство има неплатен данък, както и в случаи на липса на връзка с базата данни на общината, ще се изисква специален документ. В тези случаи превозното средство ще се допуска до преглед, след като бъде представeн документ за платен годишен данък със залепен стикер с уникален идентификационен код, като пунктовете за технически прегледи ще са длъжни да го въведат в системата чрез сканиране на документа. 
Системата вече работи реално и така ще бъдат предотвратени злоупотребите, коментира за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева. 
Новата наредба на транспортното министерство обаче се оказва препъникамък за лизинговите къщи, които плащат по банков път данъка на всички автомобили, на които са собственици. Досега те минаваха прегледа със заверено копие на платежното, но от началото на седмицата това вече е невъзможно и така хиляди клиенти на лизинговите къщи остават без технически преглед, което пък автоматично спира колите от движение. 
Повечето от лизинговите фирми плащат данъците си в София, защото по закон те се държат по постоянен адрес на гражданите и по седалище, ако е фирма. Независимо дали компанията има клон в Русе и други градове, или пък табелите на автомобила са русенски, данъците се заплащат там, където е регистрирана фирмата, поясни още Робева. 
И докато русенската община се е включила отдавна с пълната функционалност на системата, все още има такива, където работата се извършва изцяло на ръка и на хартия. Според списъка в сайта на Автомобилна администрация освен в Русе пълната функционалност на системата е активирана и в общините Борово и Две могили. За останалите пет русенски общини системата ще изисква представяне на документ за платен данък, който следва да бъде сканиран.