Да се оттегли предложението на общинските съветници Стоян Янев и Росица Георгиева от Реформаторския блок за допълнителните облекчения в заплащането на месечните такси за детски градини за родители с две и повече деца, тъй като има неща за прецизиране и да се създаде работна група, която да разгледа промените като цяло в съответната наредба. Това предложи съветникът Васил Пенчев от ГЕРБ, като посочи, че това е по-добър вариант от кърпенето на наредбата на парче.
Това е социална грижа към хората, решили да имат деца на късна възраст и с отношение към образованието. На този град освен инфраструктура му трябват и граждани, нека помогнем на тези деца и техните родители, каза Георгиева. 
Д-р Теодора Константинова пък подчерта, че това не е кърпеж, а е стъпка в интерес на хората. Тя декларира, че съветниците от Реформаторския блок са съгласни да се образува работна група за корекции в наредбата, но коментира, че броят на подобни семейства е пренебрежимо малък, а и финансовите корекции се отнасят за следващата година. 
Община Русе има преференцията семействата с две деца да заплащат половин такса за второто дете при условие, че първото е под 18 години. Предложението на реформаторите беше това облекчение да важи и когато първото дете е навършило 18 години, но все още е ученик в дневна форма на обучение или студент редовна форма.