Една от най-мощните петролни компании „Лукойл България“ планира да изгради пласментно снабдителска база в района на булевард „Тутракан“ 100. Базата ще се използва за разтоварване, съхранение и експедиция на моторни горива - пропан-бутан, бензин, дизелово гориво. Тя е класифицирана като предприятие с висок рисков потенциал, като предстои от Изпълнителната агенция по околна среда да бъде издадено разрешение за одобряване на доклад за безопасност за експлоатацията на базата. В тази връзка желаещите могат да се запознаят с документацията до 11 август в стая 13 в сградата на общината на ул. „Олимпи Панов“ 6 всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, както и да предоставят по официален ред писмени становища, коментари и предложения по доклада.