Подпорните зидове от циментови блокчета на оградата на завод „Найден Киров“ са пропукани, наклонени и деформирани, а това крие риск за пешеходците, които преминават по тротоара на улица „Чипровци“ в кв. „Здравец“. За проблемите с пропуканите зидове на оградата алармираха обезпокоени граждани, които ежедневно минават през този участък. 
Има отклонение, което създава предпоставка от самосрутване. Тази ограда е потенциално опасна, а тук постоянно минават пешеходци и деца, коментираха минувачи. 
Пропуканата ограда е в частен имот и е част от дворно място, граничещо с тротоара, а възстановяването, ремонтът и укрепването е ангажимент на собственика на терена, уточниха от общината и заявиха, че единствено могат да направят предписание на собственика да вземе мерки..