Къдроглавите пеликани отлетяха от гнездавата колония в Поддържания резерват „Сребърна“ заедно с малките, съобщи РИОСВ. В момента се наблюдават около 10 двойки, загнездили по-късно. Те облитат съседни водоеми – сигурен признак, че се подготвят да напуснат гнездата си заедно с младите.

През гнездовия период тази година 70 възрастни двойки се сдобиха с около 100 млади пеликана. Благоприятните метеорологични условия са причина за по-ранното пристигане на защитените видове. Основното ято долетя в средата на януари, а през февруари птиците формираха двойки и в края на март бяха забелязани първите новоизлюпени пеликанчета. В резервата се наблюдават чайки и лопатарки, за които гнездовият период не е приключил.

След като и последните птици отлетят, комисия ще оцени състоянието на платформите, укрепването им и косенето на тръстиката, за да се подготви колонията за следващия гнездови период. Експертите на РИОСВ – Русе ще се консултират със специалисти от БАН за възможностите за проследяване на миграцията им.

Къдроглавите пеликани са скитащи птици, обитаващи големи водоеми в търсене на храна и място за почивка. Водени от инстинктите си, се ориентират много добре за благоприятните метеорологични условия. В последните години, поради мекото зимно време гнездовият период започва по-рано.