Увеличаване на продажбите на вътрешния пазар и намаление на износа показва финансовият отчет на „Оргахим“ за 2015 г. Резултатите за миналата година потвърждават тенденцията започнала още предишната 2014 г. и следствие от направеното преструктуриране на компанията, при което от нея бяха отделени две от основните й направления. Производството и продажбите на анхидриди се пое от „Русе Кемикълс“, а бизнесът със смоли бе прехвърлен на „Оргахим Резинс“.
През миналата година „Оргахим“ реализира приходи от 56,7 млн. лева, 95,66% от които от продажбата на бои, лакове и покрития. Продажбите за вътрешен пазар увеличават дела си от 57,65% на 59,2%. В България са пласирани собствени продукти за над 33,6 млн. лева, на външен пазар са реализирани продажби за 23,1 млн. лева. Общите продажби нарастват с около 800 хил. лева.
В Румъния, където е позиционирана компанията собственик на „Оргахим“, се пласира най-голямата част от износа - за 22 млн. лева, което е с почти 4 млн. лева повече отколкото предходната година. Само 2% от продукцията се продава в други държави.
„Оргахим“ взе още притежава две дъщерни дружества - „Деко каса“ ЕООД, Тбилиси и „Дунав транс“ ЕООД Русе. 
Нетната печалба на дружеството за 2015 г. е 1,6 млн. лева при едва 180 хил. лева за предходната година. През миналата година персоналът е увеличен и към момента във фирмата работят около 450 човека.
Тези дни „Оргахим“ АД беше отличен с наградата за „Устойчив растеж“ от списание „Наш дом“. По повод 50- годишнината на изданието то награди най-добрите проекти на архитекти, дизайнери и всички фирми, производители и търговци.