Речник на прабългарските думи, които са събирани от големия български прозаик и изследовател Йордан Вълчев, подготвят студенти от специалност „Български език и история“ в Русенския университет. Студентите работят в научноизследователска лаборатория, в която изучават езиковедското наследство на български писатели. Лабораторията е създадена с помощта на д-р Владка Вълчева, съпруга на писателя Йордан Вълчев. При откриването тя дари архива на белетриста, като пожела студентите да използват данните за научни цели. 
Специалността „Български език и история“ е създадена през 2002 г. и е сред приоритетните, определени от Министерството на образованието и науката, тъй като има необходимост от учители във всички степени на училищното образование. Завършилите получават степен „бакалавър“ с професионална квалификация „Учител по български език и литература“ и „Учител по история“. Наред с това специалността дава възможности за реализация и в целия хуманитарен спектър.