Заключителна среща проведоха 28 асистенти от Русенския университет, които се включиха през отминалата учебна година в школата на младите преподаватели. Те са постъпили на работа в РУ в последните три години.
Зала за виртуална реалност, работа по интереси със студентите, участие в конференции и организиране на състезания и олимпиади бяха част от споделените добри практики по време на срещата. Преподавателите разказаха за партньорството с фирми и участието на бизнеса в учебния процес, както и за работата си с гимназисти в кръжоци и курсове.
Анкета сред младите преподаватели определя темите на курсовете в школата. Сред тях са вътрешната нормативна уредба и системата за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав. Освен това в програмата са включени лекции за международното сътрудничество и мобилността, за иновационни технологии, комуникационни и интеркултурни умения, управление на проекти, както и 60-часов курс по английски език.