Наред със засиленото участие на русенските блокове през този месец в програмата за саниране, нови три жилищни кооперации си гарантираха променен облик с подписването на двустранни договори между сдруженията на собствениците и общината. Блоковете са подали заявления за интерес и финансова помощ за саниране още в края на април и през май, а договорите им са факт от 22 юни. Това са блок „Арда“, „Единство“ и „Аврора“. Същевременно обаче има 15 сдружения на собственици, чиито заявления все още се обработват. Най-многобройни са подадените през юни - 10, като има и такива от края на април, но всички чакат одобрение и едва тогава сключване на двустранен договор. 
Междувременно стана ясно, че по поръчката за проектирането и строителните дейности на 10 жилищни сгради по Националната програма за саниране има 14 кандидати. Прави впечатление, че голяма част от участниците са консорциуми и обединения. Сред тях са ДЗЗД „Русе инженеринг - ЕВ“, „Ем Енд Ем 2016“ и „Русе 2016“, консорциумите „Русе Енерджи“, „Нимарстрой“, „Пристис“, „Дунав-Архи-А“, „Артестрой“, обединенията „Енерго ефектив ПСТ“ и „Фирма войвода“. Документи за участие в поръчката са подали русенските фирми „Тобо“, „Адис Калинов“, „АБВ Русе“, както и софийската фирма „Техно Строй България“. 
За седем месеца предстои десетте блока да придобият нов облик, като стойността на поръчката е 11 710 347 лева. Санирани ще бъдат жилищните кооперации „Сирма войвода“, бл. 2 в Мартен, „Руй планина“. На обновени блокове ще се радват и живеещите в блок 83, „Кирил и Методий“,  „Жерав“, „Дилянка“, „Чипровци“, „Клисура“ и „Охрид“.
Активно продължават строителните работи и по блок „Райна Княгиня“, който всъщност ще е първият блок в Русе, обновен по Националната програма за саниране. Ремонтните дейности започнаха през май и се очаква да приключат до август.