340 кг от декар е средният добив на рапица в Русенско. До момента са ожънати 24 932 дка или към 27% от всичко 93 141 дка, засети с маслодайната култура. Добивите са от порядъка на миналогодишните.
Приключва жътвата на ечемика. Стопаните от Русенско прибират това лято средно по 492 кг от декар, доста под миналогодишните 541 кг/дка. 96,72% от площите с ечемик са вече ожънати.
По-добро е положението с хлебното зърно. Добивите пшеница до момента се оценяват на 546 кг/дка, което е близко до миналогодишните 551 кг/дка. До момента са прибрани малко под 30% от засетите над 570 хил. декара в областта.
Към 29.06.2016 г. средната изкупна цена на царевица бележи леко седмично повишение с 3,9%. При останалите култури се отчита понижение на средните изкупни цени в границите от 0,4% до 6,5%, по-съществено при хлебната пшеница.
Изкупните цени на слънчоглед, ечемик, рапица и пшеница (фуражна и хлебна) се движат под нивата отпреди една година, като намалението на годишна база е с между 3,6% и 15,1%, (при хлебната пшеница). Същевременно при царевицата се наблюдава поскъпване със 7,7%.