15 657 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна за първите шест месеца на 2016 година. Това е 68,6% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета, каза за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева. Постъпленията от данък върху недвижимите имоти са в размер на 3 176 000 лв. при план 4 500 000 лв. От данъка върху превозните средства са събрани 3 208 000 лв. при план 4 150 000 лв., а от патентния данък - 143 000 лв. при план 260 000 лв. Приходите от такса битови отпадъци са 7 295 000 лв. при план 10 500 000. За първото шестмесечие на годината постъпленията от селата са в размер на 211 000 лв. Общината работи активно и по събирането на старите задължения, каза Робева, като допълни, че от началото на годината са издадени 964 акта за общински публични вземания от данъци и такса битови отпадъци. Общите постъпления от задължения за минали години са в размер на 3 395 000 лева, като в тях влизат и 2 108 000 лв. по издадени актове и през предходни години. Преди издаването на актовете са изпратени 1048 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. Робева посочи, че до НАП и частни съдебни изпълнители са предадени 397 преписки за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници.