Наградата „Русе“, с която се удостояват изявени творци и организации в сферата на изкуството, образованието и науката, да се присъжда еднократно. Това предлагат общинските съветници Стоян Янев и Росица Георгиева от Реформаторския блок, като на идната сесия предстои да се обсъди промяната в съответната наредба.
Оказа се, че в наредбата не е разписано, че наградата се присъжда само веднъж на личност и екип, а възможността за многократно удостояване води до обезценяване на нейната значимост и стойност, смятат вносителите на предложението. Освен това нееднократното присъждане на наградата намалява мотивацията у творците, образователните и научните дейци за постигане на значими резултати, с които да издигат авторитета на Русе.
Промяната ще ограничи и броя на номинираните, сред които да бъдат излъчени носителите на награда „Русе“.